• Toerisme
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • English

Aanvraag activiteit.

Dit formulier dient uiterlijk 3 maanden voor de datum van de activiteit ingevuld te worden.

Heeft u nog vragen of is iets niet duidelijk? Gelieve de dienst feestelijkheden van de stad Maaseik te contacteren via 089/560 560.

Gegevens van de aanvrager.

*
*

Twee verantwoordelijken (min. 18 jaar):

1.

*
*
*
*
*

2.

*
*
*
*
*
*

Gegevens van de activiteit.

*
*
*
*


*
Kies een datum*
Kies een datum*
*
*
*
*Periode van opbouw:
Bij activiteiten op de Markt te Maaseik (=uitzonderingssituatie) die op zondag plaatsvinden kan slechts opgebouwd worden vanaf zondag 06.00 uur.

Periode van afbraak:
Bij activiteiten op de Markt te Maaseik dient de afbraak te gebeuren voor maandag 10.00 uur.

UIT-agenda.

Gegevens derden.

A. Materiële hulp.

Podiumwagen (afmeting 12 x 6,5m, plaats vor 100 stoelen):


Podiumelementen:

Vlaggenmasten:

Vlaggen:

Bloembakken:

Nadar (1 nadar = 2,5m.):

Herashekken:

Vuilniszakhouders:

Tafels (25 stuks 3m x 0,60m):

Beschermmat voor sportvloer:

Andere:

B. Hulp stadspersoneel.

Hulp van stadspersoneel wordt enkel toegestaan indien dit noodzakelijk vereist is. Indien het stadsbestuur de inzet van stadspersoneel nodig acht (bv. omwille van de veiligheid), is de hulp gratis; in het andere geval betaalt de vereniging €30/uur (zie het retributiereglement). Het college oordeelt hierover, gemotiveerd, op eveneens gemotiveerd advies van de diensten.

C. Veiligheidsvoorzieningen.

Lokale politie Maasland:
Brandweer:

D. Vergunningen.E. Nuttige adressen.

 • LUMINUS, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt tel. 011/266 060
 • HOUTVESTERIJ BREE, Ing. Guy Winters, Houtvester Ter Rivierenwal 9A, 3960 Bree
 • DE LIJN, Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt tel. 011/85 02 11
 • RODE KRUIS, Maastrichtersteenweg 46, 3680 Maaseik, hulpdienst : 0470/865 089, voorzitter@maaseik.rodekruis.be of hulpdienst@maaseik.rodekruis.be
 • Een verzekering BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Een attest hiervan moet worden voorgelegd aan de stedelijke dienst.
 • VMW (watervoorziening), Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt. tel. 0800/40244.
 • SABAM (auteursrechten), Thonissenlaan 86, 3500 Hasselt. tel. 011/23 29 00.
 • De BILLIJKE VERGOEDING, tegemoetkoming aan de prestaties van uitvoerders en producenten. Simim, Almaplein 3B5, 1200 Brussel. Uradex, Belgicalaan 14, 1080 Brussel. Aangifteformulieren kan u downloaden via www.bvergoed.be.