Afschaffing buurtweg 'Kloosterbemvenweg'

16 mrt 2017

De gemeenteraad van de Stad Maaseik gaf op 20 februari 2017 zijn goedkeuring om de buurtweg nr. 122 'Kloosterbemvenweg' in de atlas van de Stad Maaseik af te schaffen.
Je kan het dossier ter inzage komen bekijken in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening (Scholtisplein 1, Neeroeteren) van 21 maart 2017 tot en met 25 april 2017.
Heb je bezwaar of opmerkingen m.b.t. dit raadsbesluit, dan word je verzocht dit schriftelijk en aangetekend te sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Maaseik, uiterlijk op 25 april 2017.