Etnisch-cultureel minderhedenbeleid

De bevolking van Maaseik is heel divers samengesteld, ook op etnisch-cultureel vlak. Het stadsbestuur wil in zijn beleidsvoering en dienstverlening aandacht hebben voor deze diversiteit. Zij doet dat op verschillende manieren.

 • Er is een lokaal aanspreekpunt waar burgers, bestuurders en diensten terechtkunnen voor informatie en advies.
 • Zowel in de interne als in de externe communicatie is er oog voor correcte beeldvorming.
 • Ieder jaar organiseert het stadsbestuur het Islamitisch Offerfeest, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en regels. Maaseik werkt hier samen met de gemeente Kinrooi en met de vzw El Hidaya.
 • Er wordt gestreefd naar een open dialoog en samenwerking met etnisch-culturele minderheden. Dit gebeurt o.a. via lokale zelforganisaties.
 • Er wordt ondersteuning geboden aan projecten die kaderen in het etnisch-cultureel minderhedenbeleid. De ondersteuning kan bestaan uit:
  • informatie en advies over bv. inhoud en aanpak, mogelijke partners, financieringskanalen
  • actief deelnemen aan het uitwerken van een project
  • opnemen van taken in de uitvoering van projecten (bv. toeleiding van doelgroepen, verspreiden van informatie, uitvoeren van concrete deeltaken).

Contactinformatie