Milieuvergunningsaanvraag Klasse I

De Burgemeester en secretaris van Maaseik brengen ter algemene kennis van het publiek een milieuvergunningsaanvraag ingediend door Gielen Armand, Ven 10 te 3680 Maaseik voor de hernieuwing van de vergunning en door uitbreiding en wijziging van de inrichting (rundveehouderij) omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I: 3.6.3.1b, 6.5.1, 9.4.3.c2, 15.1.1,16.3.1.1,17.3.2.1.1.1b,17.4,19.6.2a,28.2.c1, 45.4.e1, 45.14.3,53.8.2.

De inrichting is gelegen op de kadastrale percelen van en te 3680 Maaseik, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 628K, 628L ter plaatse Ven 10.

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 26/06/2017 tot en met  25/07/2017 ter inzage van het publiek bij de Dienst Leefmilieu, Scholtisplein 1 te 3680 Maaseik, alle werkdagen van 9 – 12u, dinsdagnamiddag van 14 – 17.45u en woensdagnamiddag van 14u-16u. Tijdens die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen p.a. Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik en mondeling worden meegedeeld aan de door de Burgemeester aangewezen ambtenaar van de Dienst Leefmilieu: 089/560.585;  edith.stevens@maaseik.be of 089/560.191 martijn.reynders@maaseik.be. Van de mondeling meegedeelde bezwaren wordt op de burelen van de Dienst Leefmilieu een proces-verbaal opgesteld dat de betrokkene dient te ondertekenen.

Te Maaseik 19/06/2017

Secretaris, Raymond CORSTJENS
Burgemeester, Jan CREEMERS