Sportbeleid

Missie van de sportdienst

Het ontwikkelen van een goed sportklimaat en het bevorderen van de sportmogelijkheden voor alle inwoners, om hen zo regelmatig mogelijk te laten bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden, in een moderne en aan de noden aangepaste infrastructuur, met aandacht voor klantgerichtheid, professionalisering en integriteit. Via positieve samenwerkingsverbanden met verschillende actoren in het middenveld, alle leeftijds- en doelgroepen prikkelen tot levenslang sportplezier, via een ruim en kwalitatief aanbod van sportinitiatieven, en dit ongeacht sociale status, inkomen, culturele achtergrond, leeftijd en sekse, lichamelijke of mentale beperkingen.

Contactinformatie