Meld waterschade - landbouwschade

6 jun 2016

Door de wateroverlast van begin juni melden heel wat inwoners waterschade. De stad Maaseik verzamelt alle opgelopen schade en stelt een dossier op voor het rampenfonds. Belangrijk is dat je eventuele schade aan ons bezorgt.

Wat doen in geval van waterschade?

Neem contact op met je verzekeringsmakelaar voor het samenstellen van een schadedossier. Via je verzekering 'brand - eenvoudige risico's' kan je een beroep doen op een vergoeding. Bepaalde natuurrampen, zoals overstromingen en het overlopen of de opstuwing van openbare rioleringen, zitten vervat in deze verzekering.

Verzamel volgende bewijsstukken voor je schadedossier:

 • foto's van de geleden schade
 • facturen van herstellingen en/of apparatuur
 • eventueel een verslag van een deskundige of expert

Meld je waterschade ook bij de Stad Maaseik. Dat kan op volgende manieren:

 • persoonlijk: in het administratief centrum, Lekkerstraat 10, Maaseik
 • telefonisch, via het gratis nummer 0800 20 560
 • via het online formulier

De Stad Maaseik verzamelt alle gegevens en bezorgt deze aan het rampenfonds voor het erkenningsdossier.

Landbouwschade door hevige regen

Ook schade aan land- en tuinbouwteelten moet gemeld worden, voor 15/08/2016. De gemeentelijke commissie komt na aangifte de nodige vaststellingen doen.

Opgelet, de landbouwschade door hevige regen is niet van toepassing in volgende gevallen:

 • als gevolg van economische of speculatieve redenen (bijvoorbeeld: een teelt wordt o.w.v. prijsvorming niet tijdig geoogst; een serre blijft een gedeelte van het jaar leeg staan, ...)
 • bij schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (bijvoorbeeld sproeischade)
 • als de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen van die teelt op het bedrijf

Het aangeven van landbouwschade kan op volgende manieren:

 • persoonlijk, bij de dienst leefmilieu: administratief centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1
 • via het online formulier
 • Voeg zeker bij:
  • verzamelaanvraag 2016, met de plannen en vermelding van de teelten
  • foto's die de schade verduidelijken, met vermelding van de locatie (bijvoorbeeld "ter hoogte van perceel 28")

Contactinformatie