Aangifte geboorte

De geboorte van een kind op het grondgebied van Maaseik moet je aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen. Als de vijftiende dag valt op een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan telt de volgende werkdag als laatste aangiftedag.

Dit moet fysiek zijn omdat identificatie vereist is. Je moet je dus zelf aan het loket aanmelden.

 

Procedure

De aangifte van de geboorte kan tijdens de openingsuren.

Bij de aangifte krijg je volgende documenten:

  • aanvraag geboortepremie
  • aanvraag kinderbijslag
  • inschrijving bij een ziekenfonds
  • inenting van het kind
  • attest voor werkverlet

Meebrengen

Bij de aangifte van de geboorte moet je volgende zaken meebrengen:

  • een aangifteformulier van een levend geboren kind, afgeleverd door het ziekenhuis of de vroedvrouw
  • het identiteitsbewijs van de aangever(s)
  • voor gehuwden: het trouwboekje
  • indien de erkenning voor de geboorte is opgemaakt in een andere gemeente: een afschrift van die akte van erkenning van een ongeboren kind
  • als je het kind wil erkennen bij de aangifte, moet je als erkenner mee ondertekenen. De toestemming van de moeder (dus haar aanwezigheid bij de aangifte) is dan vereist.

 

Bedrag

Er zijn geen kosten.

Uitzonderingen

Indien je als niet-Belg het kind wil erkennen, dien je een uittreksel uit de nationale wetgeving voor te leggen met vermelding van de modaliteiten tot erkenning.

 

Contactinformatie