Aangifte landbouwschade 2021

20
jul
2021

Tot en met 31 december 2019 werd er onderscheid gemaakt tussen een algemene natuurramp (een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen) en een landbouwramp (een ramp waar er alleen schade is aan landbouwgewassen). In beide gevallen moest de ramp erkend zijn door de Vlaamse regering om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te kunnen spreken. Vanaf 2020 wordt alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden als “ramp” beschouwd.

 

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

 

Indien u toch een schadeaangifte zou willen doen, kan dit via dit formulier. Het ingevulde formulier kan digitaal verstuurd worden naar milieu@maaseik.be of op papier terug bezorgd worden aan onze dienst omgeving (leefmilieu), Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik tot en met 15 augustus 2021.

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

 

Opgelet, we gaan ervan uit de landbouwschade  niet in aanmerking komt in volgende situaties:

  • als gevolg van economische of speculatieve redenen (bijvoorbeeld: een teelt wordt o.w.v. prijsvorming niet tijdig geoogst; een serre blijft een gedeelte van het jaar leeg staan, ...);
  • bij schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg;
  • als de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen van die teelt op het bedrijf;

 

Wilt u bijkomende inlichtingen dan kan u terecht op het nummer 089 560 560 of via milieu@maaseik.be.