woensdagmarkt.jpg

Occassionele verkoop met niet-commercieel karakter

​Erkende organisaties die een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter willen laten plaatsvinden op de wekelijkse markt of de jaarmarkt, dienen hiervoor een vergunning aan te vragen.

Voorwaarden

Een erkende organisatie of jeugdvereniging zijn.

Procedure

Je dient je aanvraag voor een occassionele verkoop in bij Stad Maaseik, dienst economie. De burgemeester verleent de vergunning.

Bedrag

De erkende organisaties dienen geen standgeld te betalen op de markt waar ze aan deelnemen aangezien het een niet-commercieel karakter betreft. De organisatie dient na de verkoop een bewijs aan te leveren dat de opbrengst niet commercieel was maar naar een goed doel is gegaan (sociaal, educatief, cultureel...)

Uitzonderingen

n.v.t.

Contactinformatie