handel-banner.jpg

Openingsuren en wekelijkse rustdag

​​​Winkels zijn gebonden aan wettelijk bepaalde sluitingsuren. Je zaak moet dagelijks gesloten zijn voor 5 uur 's morgens en na 20 uur 's avonds. Op vrijdagen en werkdagen voor een wettelijke feestdagen is dit na 21 uur.
 
Ook moet je wekelijks een rustdag houden, (ononderbroken periode van 24 uur) deze begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. 
Kies je voor een andere dag, dan moet je de gekozen dag en het aanvangsuur duidelijk uithangen. Je gekozen rustdag moet je minimaal 6 maanden aanhouden.

Voorwaarden

 • Alle kleinhandelaars + privaat bureaus voor telecommunicatie

Procedure

De winkeliersverenigingen kunnen gewenste afwijkingen doorgeven aan de dienst economie. Op basis daarvan legt het College de koopdagen en koopavonden vast. Daarnaast kan de winkeliersvereniging een afwijking aanvragen op de wettelijke sluitingsdagen voor activiteiten zoals een braderij, jaarmarkt of avondmarkt.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • ​​Niet voor horecazaken en diensten zoals kappers 
 • Niet voor krantenwinkels
 • Webshops
 • Verkoop nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen
 • Automatenshops
 • Groothandel met uitsluitend verkoop aan handelaars
 • Nachtwinkels: sluiting van 7.00-18.00 uur

Regelgeving

 • Op een wekelijkse rustdag is het verboden om:
  • De consument toegang te verlenen tot de vestigingseenheid
  • Rechtstreekse verkoop van producten toe te staan
  • Levering aan huis uit te voeren​
 • Wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. 
 • Indien de rustdag valt voor een wettelijke feestdag, mag de handelaar de rustdag verplaatsen naar de dag volgend op de feestdag.
  • Verschuiving rustdag moet niet gemeld worden aan de stad
  • Niet verplicht deze rustdag te verplaatsen
  • Een kleinhandelszaak mag open zijn op een wettelijke feestdag op voorwaarde dat deze dag niet samenvalt met de wekelijkse rustdag