Adoptie

Indien je een kind in het buitenland wil adopteren, moet je daarvoor als adoptieouder(s) een aanvraag indienen. Je kan bij de diensten van Kind en Gezin terecht voor allerhande informatie over de verschillende adoptieprocedures.

Zodra er een buitenlandse adoptieovereenkomst is, moet je deze voor erkenning voorleggen aan de Centrale Autoriteit van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Na erkenning van de adoptie zal de buitenlandse adoptieovereenkomst geregistreerd worden door die dienst. Je kan dan de adoptieovereenkomst, de erkenning en de registratie door de Centrale Autoriteit voorleggen aan de burgerlijke stand in Maaseik, waar de adoptie genoteerd zal worden in de registers van de burgerlijke stand.

Procedure

Nadat je de correcte documenten aan de dienst burgerzaken hebt voorgelegd, wordt de adoptie genoteerd in de registers van de burgerlijke stand.  Je wordt verder op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure.

Meebrengen

Je hebt volgende documenten nodig:

  • een attest of bewijs van erkenning van de buitenlandse adoptieovereenkomst, afgeleverd door de Centrale Autoriteit van de Federale Overheidsdienst (=FOD) justitie
  • een bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing over de adoptie, afgeleverd door de Centrale Autoriteit van de FOD justitie
  • de originele adoptieovereenkomst, voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler
  • het adoptievonnis, voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands, opgesteld door een beëdigd vertaler
  • eventueel de akte van geboorte, voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler.

 

Bedrag

Er zijn geen kosten.

Contactinformatie