Adreswijziging

Indien je binnen België verhuist dien je dit binnen de 8 dagen te melden aan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats.

Voorwaarden

Nadat de politie bij jou thuis de woonstcontrole heeft uitgevoerd, moet je wachten op het bericht van de dienst burgerzaken om met de documenten (zie verder) die moeten gewijzigd worden naar de dienst te gaan.

Procedure

Je kan je adreswijziging doorgeven bij de dienst burgerzaken.

Telefonisch: 089 560 560 of bevolking@maaseik.be

Je hoeft hiervoor niet naar het administratief centrum in Maaseik te komen. Bezorg aan de dienst de volgende gegevens van elk gezinslid:

 • naam en voornaam
 • geboortedatum
 • rijksregisternummer
 • vorig adres en het nieuw adres.

Na de aangifte komt de wijkagent bij je thuis om de adreswijziging vast te stellen.

De datum van de inschrijving is de datum van de aangifte. De dienst burgerzaken zal je adreswijziging registreren in de bevolkinsregisters.

Aanpassing eID

Wacht op een bericht van de dienst om bij hen langs te gaan voor de aanpassing van de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de auto.

Vergeet niet te verwittigen

 • banken
 • bpost
 • verzekeringen
 • kinderbijslagfonds
 • werkgever
 • ziekenfonds
 • vakbond
 • gas, elektriciteit
 • watermaatschappij
 • telecomoperator
 • lopende abonnementen
 • ...

Meebrengen

Nadat je het bericht ontvangen hebt van de dienst burgerzaken, dien je de volgende zaken mee te brengen:

 • de identiteitskaart en de pincode van deze kaart
 • het inschrijvingsbewijs van je voertuig
 • eventueel de identiteitskaarten van de andere gezinsleden die mee verhuizen (één persoon van het gezin kan de aanpassingen laten doen).

Bedrag

Er zijn geen kosten.

Uitzonderingen

Een uitzondering geldt wanneer je als minderjarige voor het eerst je ouderlijke woning verlaat. Meld je dan persoonlijk aan in het administratief centrum Maaseik, in het bijzijn van minstens één persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Ben je in Maaseik komen wonen zonder hiervan aangifte te doen, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je ambtshalve in te schrijven.

Als je België wil verlaten, vraag je een bewijs van uitschrijving bij de dienst. Hiervoor heeft de dienst een adres in het buitenland nodig. Je dient je persoonlijk aan te bieden

Regelgeving

Opgelet!

 • Afvoering van ambtswege: Als het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat je niet op het adres van inschrijving verblijft, en het onmogelijk is om je op te sporen, dan kan je ambtshalve uit de registers geschrapt worden. Dit heeft als gevolg dat je met geen enkele administratie meer in regel bent.
 • Ambtshalve inschrijving: Ben je in Maaseik komen wonen zonder hiervaan aangifte te hebben gedaan, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je toch ambtshalve in te schrijven. Als je niet akkoord bent met deze inschrijving, kan je beroep aantekenen bij:
  • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
   Algemene Directie Instellingen en Bevolking
   Park Atrium
   Koloniënstraat 11
   1000 BRUSSEL

Contactinformatie