basisschool.jpg

Inschrijven in een basisschool

Afspraken tussen alle basisscholen van Maaseik over inschrijving van nieuwe leerlingen. Je kind inschrijven kan in in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat. De startdatum van de inschrijvingen kan verschillen.

Basisprincipe

Elk kind heeft recht op inschrijving in een school of vestiging naar keuze. Het moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en de ouders moeten akkoord gaan met het schoolreglement en het pedagogisch project. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan, tenzij de ouders voor een andere school kiezen.

Inschrijvingsregels

De basisscholen van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren maakten onderling afspraken over het inschrijven van nieuwe leerlingen.

  • Alle basisscholen starten hun inschrijvingen met een voorrangsperiode voor zusjes en broertjes van leerlingen die al in hun school zijn ingeschreven.
  • Er is tevens een voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden. 

Voor wie gelden deze afspraken?

Schrijf je kind in:

  • Als het voor het eerst naar school gaat
  • Als het overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs
  • Als het van school verandert

Voor kinderen die tijdens schooljaar naar dezelfde basisschool blijven gaan, verandert er niets.
Alle basisscholen maken vanaf nu inschrijvingsafspraken vóór ieder schooljaar.

Meer info?

Contacteer de directies van de verschillende scholen.

MAASEIK

De Wikke (buitengewoon basisonderwijs)
Capucienenstraat 23, 3680 Maaseik
T. 089 566 985 – info@dewikkemaaseik.be - www.dewikkemaaseik.be 

De Beverburcht (vrije kleuterschool)
Eerste straat 23, 3680 Maaseik
T. 089 567 166 – info@debeverburcht.be - www.debeverburcht.be

GO! De Sprong Maaseik (gemeenschapsonderwijs)
Burg. Philipslaan 78, 3680 Maaseik
T. 560 482 – secretariaat@desprongmaaseik.be - www.desprongmaaseik.be

Vrije Lagere School De Boomgaard
Eerste Straat 19, 3680 Maaseik
T. 089 565 495 – info@deboomgaard.org - www.deboomgaard.org

NEEROETEREN EN OPOETEREN

GO! De Springplank Neeroeteren (gemeenschapsonderwijs)
Scholtisplein 21, 3680 Neeroeteren
T. 089 864 325 - bs.neeroeteren@g-o.be - www.go-despringplank.be

Oeterse scholengemeenschap basisonderwijs (vrij onderwijs)
Maaseikerlaan 2A, 3680 Neeroeteren (correspondentieadres scholengemeenschap)
T. 089 863 340 – info@kbaoneeroeteren.be - www.kbaoneeroeteren.be

Vrije Basisschool Hink Stap Sprong Opoeteren
Schoolstraat 10, 3680 Opoeteren
T. 089 86 53 53 - info@basisschoolopoeteren.be - www.basisschoolopoeteren.be

Vrije Basisschool Kornuit Dorne
Weg Naar As 61, 3680 Opoeteren
T. 089 56 51 00 - gvbasisschoolkornuit@gmail.com - www.dekornuit.be