Maaseik en Bree maken afspraken over pensioenen statutair ziekenhuispersoneel MCNOL.

10
dec
2021

In het kader van de pensioenproblematiek van het voormalig ziekenhuispersoneel, werden de steden Maaseik en Bree in 2020 veroordeeld tot de betaling van de pensioenlast van de personeelsleden. De rechter legde een verdeelsleutel op.  De beide steden hebben ondertussen een overeenkomst bereikt en er zal niet verder geprocedeerd worden tegen elkaar.  Iedere stad neemt zijn vroeger eigen personeel terug ten laste.  Tegelijk wordt er met de federale overheid een  pensioenlastconventie aangegaan, die eventueel toekomstige responsabiliseringsbijdragen (boetes gekoppeld aan niet meer voldoende of niet hebben van statutair personeel) moet beperken. MCNOL (Medisch Centrum Noord-Oost Limburg) zal definitief vereffend worden.  De beide steden blijven wel aan de kaak stellen dat zij niet alleen verantwoordelijk kunnen blijven voor deze pensioenen omdat een ganse regio van deze dienst genoot. Een verdere politieke oplossing moet volgen.

In de jaren negentig brachten de steden Bree en Maaseik hun statutair ziekenhuispersoneel onder in het MCNOL. In 2000 ging MCNOL in vereffening nadat het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) werd opgericht. Er werd toen afgesproken dat “MCNOL in vereffening” zou blijven instaan voor de pensioenen  van deze personeelsleden.  (Responsabilisering bestond nog niet.)

Een deel personeel zat bij de pensioenverzekering van de provincie Limburg (Ethias). Deze pensioenkas werd stopgezet omdat er onvoldoende statutairen overbleven. MCNOL moest alleen verder. De beperkte reserve die er werd overgedragen was maar voldoende voor enkele jaren bijdrage. Niet veel later kwam de responsabiliseringsbijdrage, die bijzonder zwaar was voor dit bestuur dat geen nieuw personeel kon aanwerven wegens de vereffening. In 2018 was de pot leeg. De steden moesten de pensioenen rechtstreeks betalen.

Een procedure voor de rechtbank werd opgestart door de vereffening MCNOL tegen de steden. Ook de federale overheid en zelfs pensioenverzekeraar Ethias (die middelen van de stad Maaseik aanwendde voor personeel van stad Bree) worden betrokken. In april 2020 velde een rechter een vonnis. Bree en Maaseik moeten de pensioenlast van de (dan nog) 59 gepensioneerden op zich nemen. De rechter legde in het vonnis ook de verdeelsleutel vast. Zo moest Maaseik 60 procent en stad Bree 40 percent van de pensioenlast voor hun rekening nemen.

Bree en Maaseik zochten naar een oplossing om verder procederen onder elkaar te vermijden.  Er werden afspraken en verrekeningen gemaakt over het verleden. Voor de toekomst neemt ieder bestuur zijn vroeger personeel terug ten laste. Bovendien is er nu een mogelijkheid om via een pensioenlastconventie, dit personeel terug naar het vroeger bestuur te halen en de toekomstig bijkomende responsabiliseringsbijdragen voor MCNOL te beperken. Die kans benutten Maaseik en Bree nu ten volle.  De actieve personeelsleden behouden hun job bij het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) via een detachering. De beide gemeenteraden van deze maand nemen hierover beslissingen. MCNOL zal dan ook definitief vereffend worden.

De pensioenlasten zullen nog stijgen bij pensionering van de actieven en door de hoge levensverwachting. 

De beide steden blijven aanklagen dat zij alleen moeten opdraaien voor deze pensioenlasten terwijl altijd een ganse regio genoot van de dienstverlening. Overigens droegen vroeger andere gemeenten wel bij in de kosten van de ziekenhuizen. Een politieke oplossing moet er nog altijd komen.  De stad Maaseik bijvoorbeeld betaalt in 2021 afgerond 1,66 miljoen euro voor haar aandeel in deze pensioenen. De fiscale druk in de beide steden is hiermee ook verklaard.


Contact en meer info:

Johan Tollenaere                                                                     Liesbeth Van der Auwera

Burgemeester stad Maaseik                                                    Burgemeester stad Bree

0479 83 90 90                                                                             0497 39 46 89