Vergaderingen Brandweerzone Oost-Limburg

De zoneraad van Brandweerzone Oost-Limburg komt samen op vrijdag 21 oktober van 13u30 tot 15u30 in de post Genk (C-mine 50, 3600 Genk).

Hieronder vind je de agenda

1. Goedkeuring verslag van vorige zoneraad dd. 24/06/16

2. Operationele werking

3. Personeel

 • bevorderingsproeven adj-cont: aanstelling
 • bevorderingsproeven adj-adm: aanstelling
 • personeel: vrijwillig ontslag Stephan Bodvin
 • functie zonecommandant: vacant verklaring

4. Financiën

 • lijst bestelbonnen: ter kennisgeving
 • aanrekeningslijst: ter goedkeuring
 • lijst deurwaarder: ter kennisgeving
 • begrotingswijziging 1: kennisgeving van goedkeuring door toezicht
 • begrotingswijziging 2 en 3: goedkeuring
 • begroting 2017: goedkeuring
 • aankoop van materiaalwagen: goedkeuring van lastenboek
 • aankoop van 2 dienstvoertuigen, type personeelsbus: goedkeuring van lastenboek
 • aankoop van boot: gunning
 • btw-plicht: aanpassing zonaal retributiereglement
 • deurwaarder in NL: voorstel

5. Fusieplannen Opglabbeek & Meeuwen-Gruitrode

 • overleg 7 oktober ll.: verslag

6. Varia

 • personeelsfeest op vrijdag 03/02/17

Contactinformatie