Paraat voor de schoolstraat

15
apr
2021

De schoolstraat is een veilige schoolomgeving voor groot en klein

Om de verkeersleefbaarheid in de Albert Claessensweg in Maaseik te verhogen zal deze straat op maandag 19 april, na de paasvakantie, omgevormd worden tot schoolstraat. Alle betrokkenen, waaronder stad Maaseik, de schooldirectie en het oudercomité van GO! basisschool ‘ De Sprong ‘, de zaakvoerder van de Carrefour en Politie Maasland staan zeer positief tegenover het project en zijn vragende partij.

WAT IS DE SCHOOLSTRAAT?

Bij het begin en op het einde van de schooldag wordt de straat een half uur afgesloten met een nadarhek met daarop een verkeersbord.

Enkel te voet of met de fiets kan je de straat in.

Concreet voor de Albert Claessensweg betekent dit het volgende:

Aan het kruispunt met de Burgemeester Philipslaan worden 2 nadarhekken op de rijbaan geplaatst door de school. De schooldirectie stelt hiervoor een beurtrol op:

  • ’s Morgens worden de nadarhekken om 8.15 uur geplaatst tot 8.45 uur.

  • In de namiddag worden de naderhekken om 14.55 uur geplaatst tot 15.25 uur.

  • Op woensdagmiddag worden de nadarhekken om 11.45 uur geplaatst tot 12.15 uur.

VOORDELEN

  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

  • Meer comfort voor buurtbewoners

  • Meer contact tussen ouders en leerkrachten

  • Iedereen beweegt iets meer

  • Minder fijn stof in de directe schoolomgeving

  • Betere bereikbaarheid voor hulpdiensten

  • Een veel rustiger sfeer in de schoolomgeving

WAAROM EEN SCHOOLSTRAAT?

Een vicieuze cirkel doorbreken

Omdat veel kinderen gelijktijdig aankomen of vertrekken zijn er soms gevaarlijke piekmomenten aan de schoolpoort. Vreemd genoeg is het net die verkeerschaos die ouders aanzet om voor de auto te kiezen. De achterbank zien ze als de meest ‘veilige’ optie terwijl dit het probleem nog vergroot. Je krijgt dus een vicieuze cirkel.

Wat willen we bereiken?

Rust aan de schoolpoort. Geen wagens betekent meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De schoolstraat is geen pestmaatregel. De verkeersveiligheid staat

altijd centraal. We willen het autogebruik ontmoedigen, maar wel goeie en haalbare alternatieven aanbieden. Vanuit de school wordt met participatie van de kinderen een omkadering uitgewerkt om het concept te promoten en om de ouders te betrekken. Eigenlijk vragen we iedereen om stil te staan bij zijn verplaatsingsgedrag.

Alternatieve parking

Ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, parkeren hun auto best op de gratis parking bij cultuurcentrum Achterolmen. Dit is vlakbij de basisschool. Even de Van Eycklaan oversteken om dan via de Albert Claessensweg de kinderen te voet naar de school te brengen of af te halen.

Dit schoolstraatproject kadert in de campagne De campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ en wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en talrijke partners die een veilige, gezonde en aangename schoolomgeving belangrijk vinden. Meer informatie vind je op www.paraatvoordeschoolstraat.be.

 

Contactinformatie