woensdagmarkt.jpg

Ambulante handel buiten de openbare markten

1. Op niet vooraf bepaalde plaatsen

Voor een standplaats voor ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markten, moet je vooraf een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Bij een positieve beslissing ontvang je een machtiging met een omschrijving van: 

  •  de aard van de producten die je mag verkopen
  • de plaats
  • de datum en duur van de verkoop

Wie kan zo’n vergunning aanvragen?

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een standplaats op de openbare markt. Zie: hoe je vereiste ‘machtiging als werkgever’ aanvragen?

Meer weten?

Neem contact op met de dienst economie.

2. Op vooraf bepaalde plaatsen

Voor een ambulante activiteit (buiten de openbare markten) op een vooraf bepaalde openbare plaats kun je een concessie aanvragen. Informeer je bij de dienst economie.

3. Rondreizende ambulante handel

Voor alle rondreizende ambulante handel moet je vooraf een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. In je aanvraag vermeld je de aard van de producten en activiteiten, een beschrijving van je mobiele verkoopstand, en je gegevens als ondernemer.

Stuur je aanvraag naar de lokale dienst economie.

Contactinformatie