Andere welzijnsdiensten

FOD personen met een handicap

(Federale overheidsdienst personen met een handicap) Tel. FOD: 02 528 60 11 Voor meer info: www.handicap.fgov.be

Je kan informatie inwinnen of vragen stellen rond je dossier bij de FOD Sociale Zekerheid i.v.m. hulp aan bejaarden, de inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, de parkeerkaart, ...
Spreekuren in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik:
iedere 2de maandag van de maand: 13.30 - 15.00 uur 
Contactpersoon: Bart Verheyden
Belangrijk: voor het indienen van een aanvraag voor tegemoetkoming bij een handicap kan je ook contact opnemen met de sociale dienst van OCMW Maaseik tijdens de spreekuren.

Huurderssyndicaat

Tel. algemeen secretariaat huurderssyndicaat: 011 33 35 76. Voor meer info: www.huurderssyndicaat.be.

Het huurderssyndicaat neemt het op voor sociale en private huurders. Het huurderssyndicaat biedt hulp aangaande problemen rond huuraangelegenheden. Door bemiddeling komt minder dan 10% van de zaken voor de rechtbank.
Spreekuren in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik: 
dinsdag van 14.00 - 16.00 uur (enkel op afspraak) Contactpersoon: Naoual Azize

CAD

(Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen)

Tel. CAD Limburg: 011 27 42 98 Voor meer info: www.cadlimburg.be
CAD organiseert preventie en ambulante hulpverlening met betrekking tot de thema's alcohol, tabak, legale of illegale drugs, medicatie, gokken, gamen en internet. 
Elke Limburger met een gebruik-, misbruik- of afhankelijkheidsprobleem met alcohol, medicatie (kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmedicatie), illegale drugs (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, ...), gokken en kansspelen en/of overmatig internetgebruik en gamen kan terecht bij het CAD.
Ook voor hulp- of informatievragen over gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid kan je bij het CAD terecht.
Spreekuren in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik:
dinsdag 9.00 - 12.00 uur (enkel op afspraak)
Contactpersoon: Elise Sneyers

Opvoedingswinkel Maasland

Tel. 0474 30 03 00 mail: info@opvoedingswinkelmaasland.be Voor meer info: www.opvoedingswinkelmaasland.be
Kinderen opvoeden gaat op veel momenten vanzelf, maar soms is het zoeken. Opvoeden is ook een beetje maatwerk: vaste regels over hoe je je kind moet opvoeden bestaan niet. Elke ouder, elk kind en elke situatie is immers anders. Kinderen steunen, stimuleren en sturen brengt uitdagingen met zich mee. Indien nodig kan de opvoedingswinkel je hierbij helpen, van geboorte tot en met de puberteit.
Spreekuren in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik: 
woensdag 9.00 - 12.00 uur (of bel/mail voor een afspraak) Contactpersoon: Hanne Stouten

Contactinformatie