Arbeidstrajectbegeleiding

De dienst arbeidsbegeleiding begeleidt OCMW-cliënten in hun zoektocht naar een passende tewerkstelling, opleiding en/of werkervaring.  Deze cliënten worden steeds doorverwezen door de sociale dienst.

De arbeidsbegeleiding gebeurt door uit te zoeken wat je als werkzoekende wil en kan, je te informeren waar je werk kan zoeken, je te helpen bij het solliciteren, mogelijke werkgevers te contacteren en/of een geschikte (beroeps)opleiding te helpen zoeken.

In eerste instantie staat de dienst arbeidsbegeleiding in voor de activering van leefloners.  Deze activering gaat van het zoeken naar een zinvolle dagbesteding (bv. vrijwilligerswerk) over het eventueel doorstromen naar een opleiding, tot het effectief tewerkstellen van mensen in het normale arbeidscircuit, een beschutte werkplaats, ...

In tweede instantie is het een belangrijke taak om leefloners tewerk te stellen via art. 60§7.
Art. 60§7 houdt in dat gerechtigden op een leefloon worden tewerkgesteld totdat ze in regel zijn met de sociale zekerheid.  

Info:
www.vdab.be
www.indeed.com

Voorwaarden

Je bent als cliënt in begeleiding bij het OCMW.

Procedure

Je maatschappelijk assistent verwijst je door naar de arbeidstrajectbegeleider.
De arbeidstrajectbegeleider nodigt je uit voor een eerste gesprek waarin verdere afspraken worden gemaakt. Je komt regelmatig op gesprek bij de arbeidstrajectbegeleider in het kader van je individueel traject.

Meebrengen

  • C.V. (overzicht van tewerkstellingsverleden en/of studieverleden)
  • identiteitskaart

Contactinformatie