Belevingsvolle herinrichting dorpskern Neeroeteren

24
okt
2022

De dorpskern van Neeroeteren biedt enorm veel opportuniteiten voor een meer belevingsvolle herinrichting. Het Scholtisplein, het oude gemeentehuis, het gebouw van het cultureel centrum en de achterliggende parking De Borg spelen hierin een belangrijke rol en dienen de komende jaren aangepakt te worden. De gemeenteraad zette vanavond alvast een eerste stap door het opstarten van de procedure tot aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van het cultureel centrum en een aanpalend nieuwbouwgedeelte.

Belevingsvolle herinrichting  
Het college wenst in te zetten op een betekenisvolle herinrichting van het centrum van Neeroeteren. Het oude gemeentehuis staat sinds enige tijd leeg. De kinderopvang barst uit haar voegen en is aan vernieuwing toe. Na onderzoek blijkt het niet voordelig om deze gebouwen te renoveren. Ook het cultureel centrum, waarin momenteel de bibliotheek, de academie, het jeugdhuis d’Ambi gehuisvest zijn en waar veel verenigingen gebruik van maken, is dringend aan renovatie toe, wat ook gaat gebeuren.

Na onderzoek blijkt dat de renovatie van het gemeentehuis niet voordelig is en de afbraak biedt vele opportuniteiten voor de herinrichting van het Scholtisplein en kan er een groene ontmoetingsplek gecreëerd worden.

Het plan is om een nieuwbouw te bouwen op de huidige parking tussen het CCN en het oude gemeentehuis. Deze nieuwbouw zal onderdak bieden aan verschillende diensten: groepsopvang Hopsa, buitenschoolse opvang Robbedoes met buitenaanleg, een vaste locatie voor het Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin. Op deze plek zal Hopsa 19 baby’s en peuters kunnen opvangen en kan Robbedoes uitgebreid worden tot 70 opvangplaatsen. We kunnen meer kinderen en ouders helpen en de wachtlijsten worden ingekort. Deze nieuwe locatie voor kinderopvang, de nabijheid van scholen, kind/jeugdwelzijn, vrijetijdsdiensten en een ontspanningszone zal zorgen voor meer synergie. Bovendien zal het delen van infrastructuur zeker een meerwaarde opleveren.

Om dit te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad maandagavond de opstart van het aanstellen van een ontwerper goedgekeurd.

Opgewaardeerde dorpskern en De Waterpoort, een versterking voor elkaar
De vernieuwde site aan het Scholtisplein zal de verbinding vorming tussen de Toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen, De Waterpoort aan het ’t Eilandje en het centrum van Neeroeteren en hierbij schenken we veel aandacht aan de ontharding en vergroening van de omgeving.

Infosessie voor inwoners  
Er zal binnenkort een infosessie gepland worden in Neeroeteren om de plannen verder toe te lichten. Zodra de datum bekend is, zal Stad Maaseik via verschillende kanalen hierover communiceren.

Contactinformatie