kermis-banner.jpg

Kermisactiviteiten (extra)

​​Maak hier​ een afspraak

Een kermisuitbater die een standplaats wenst in te nemen op 1 of meerdere plaatsen op het openbaar domein buiten de openbare kermissen.

Voorwaarden

Machtiging ambulante handel (werkgever)

Procedure

Hiervoor dien je een afspraak te maken.

Maak hier​ een afspraak​​

Er dient een kennisgeving te gebeuren door de dienst economie als afgevaardigde van de Burgemeester. Er volgt een onderzoek van de kandidaturen en een controle op voorwaarden. Deze worden samen met de gemotiveerde beslissing tot toewijzing opgenomen in een proces-verbaal. Daarna volgt een bekendmaking. De machtiging kan door Stad Maaseik toegekend worden hetzij voor een bepaalde periode, hetzij per abonnement.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

personen die niet beschikken over een machtiging ambulante handel