Buurtgerichte zorg - Alle 86-plussers bezocht!

11
jun
2018

De dienst thuiszorg & ouderen werkt, ism Samenlevingsopbouw Limburg, aan de buurtgerichte zorg. Hierbij worden onze senioren thuis bezocht door enthousiaste en opgeleide vrijwilligers. Bij een gemoedelijke babbel wordt gepeild naar eventuele zorgen en noden van onze senioren. Wij hebben in 2017 en in het voorjaar 2018 alle 86-plussers van de hele gemeente aangeschreven met het voorstel een huisbezoek te krijgen. Wij zijn heel blij dat 70% van deze mensen instemde met een huisbezoek. 48 vrijwilligers werkten mee aan dit resultaat, waarvoor dank! We geven graag enkele resultaten van deze nieuwe werking. Er werden 301 mensen bezocht, en deze mensen hadden in totaal 369 vragen.

Het vernieuwende van de buurtgerichte zorg is dat de mensen met hun zorgvragen niet meer hoeven te zoeken waarheen. De zorgvraag komt via de huisbezoeker bij de coördinator, die contact opneemt met de betrokken persoon. De coördinator probeert zoveel mogelijk vragen zelf op te lossen voor de mensen. Als de vragen voor andere diensten zijn (bv. sociale dienst, minder mobielen centrale…) geeft zij naam en telefoonnummer door aan die dienst met de vraag de betrokkene te bellen - met toestemming van de zorgvrager. Zo weten wij zeker dat elke zorgvraag behandeld wordt. Dit noemen we pro-actief werken.

De meeste vragen gaan over de mantelzorgcheque, de zorgverzekering, de minder mobielen centrale, de verwarmingstoelage en vragen om gezelschap.

De vragen om gezelschap van een buurtgezel zijn het moeilijkst in te vullen. In deze groep van senioren vinden wij immers weinig tot geen mensen die graag buurtgezel zouden willen zijn. We kunnen dan ook geen mensen aan elkaar koppelen. Wij gaan dit voorlopig ondervangen met onze belservice voor senioren.

Wij besluiten uit deze fase van de buurtgerichte zorg dat de meeste 86-plussers heel goed omringd zijn door familie, kinderen en diensten aan huis. De thuiszorgdiensten verdienen een dikke pluim voor hun werk, maar zeker ook de vele mantelzorgers die het mogelijk maken dat ‘pa’ en/of ‘ma’ thuis kan blijven wonen.

We gaan nu verder met de buurtgerichte zorg bij de mensen die geboren zijn in 1933, 1934 en 1935. De eerste deelgemeente is dan weer Opoeteren. De 83-, 84- en 85-jarigen kunnen in de loop van de zomer een brief in de bus verwachten.

 

Contactinformatie

Contactpersonen