Cultuurcentrum Achterolmen en Bib Maaseik in de 21ste eeuw

27
jun
2020

Maaseik heeft, als cultuurhistorische grensstad, een rijk verleden.  Rijk aan historie, rijk aan cultuur. Het beleid besliste in de meerjarenplanning 2020-2026 aanzienlijk te investeren in duurzame cultuurinfrastructuur.

Met de nieuwe plannen om de stedelijke bibliotheek te verhuizen naar een nieuwbouw op de site van het Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik, dat ook een grondige renovatie zal ondergaan, dienen zich opportuniteiten aan om de cultuurbelevingswereld van onze gemeente aanzienlijk te versterken: een culturele win-win waarbij de aparte werking van een informatiecentrum en een cultuurcentrum in een sterker geheel, een belevingscentrum, geplaatst worden. “Samen apart, samen sterk!” Zowel bibliotheek als cultuurcentrum delen de belangrijkste basisopdracht namelijk om de inwoners een gemeenschappelijke plek aan te bieden waar men, onafgezien van leeftijd, gender, ideologie, origine etc., dingen kan aanraken, voelen, ruiken, horen, zien en proeven, kortom ‘beleven’.

De vrijetijdssite aan de Van Eycklaan voorziet tevens in een transferium van De Lijn, een hoofdhalte en draaischijf voor het openbaar vervoer in de regio met een mobipunt, dat allerhande informatie verschaft over de aanwezige vervoersmogelijkheden en een aantal flankerende functies als een veilige en goed uitgeruste fietsenstalling, parking deelautosysteem en faciliteiten in het vrijetijdscentrum die openbaar gebruikt kunnen worden (toilet, wifi, oplaadpunt smartphone, e.d.).

Een moderne bibliotheek: van boekentempel naar belevingscentrum

Een nieuw bibliotheekgebouw, geïntegreerd in een vernieuwd CCAO, biedt mogelijkheden om de bibliotheekwerking grondig te herdenken, door de architecturale vormgeving en inrichting af te stemmen op de gewenste vernieuwingen. De bibliotheek is een uitnodigende plek met meerdere functies. Collecties aanbieden en uitlenen blijft een kerntaak. Maar de bibliotheek is tegelijk een belevingscentrum waar het bruist van bedrijvigheid. De collecties worden daarbij doelgericht ingezet.

Ontmoeten, leren en ontdekken! Een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek en leercentrum

In de bibliotheek als belevingsplek focussen we op ‘lezen’, ‘ontmoeting’, ‘taalvaardigheid’, ‘inclusie’, ‘educatie’, ‘kennisdeling’, ‘mediawijsheid’, ‘informatiebemiddeling’, ‘experimenteren’, ‘lokale verankering’, ‘erfgoed’ en ‘samenwerking’.

Het cultuurcentrum blijft toonaangevend als toonplek voor podiumkunsten (zang, dans, muziek, film, theater, humor, lezingen) zowel voor jong (schoolvoorstelling) als minder jong (avondprogramma) en ontmoetingsplek voor alle socio-culturele actoren.

Met het samenbrengen van het cultuurcentrum en de bibliotheek ontstaat ook een gemeenschappelijk speelveld dat tot op heden door de fysieke afstand eerder beperkt was maar nu ten volle kan ontwikkeld worden.

  • Gemeenschappelijke ingang en onthaal (laagdrempelig en duidelijk)
  • De Foyer als gemeenschappelijke ontmoetingsplek
  • Theatercafé als ontmoetings- en leescafé (leestafel met tijdschriften en dagbladen)
  • Informatiekiosk, infopunt
  • Gemeenschappelijke publieke dienstverlening (sanitair, kluisjes, vestiaire)
  • Gemeenschappelijke exporuimte
  • Gemeenschappelijke polyvalente ruimte (voor lezingen, kleine optredens, workshops)
  • Gemeenschappelijke experimenteerruimte: Fablab - makersruimtes

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan een integraal cultuurbelevingscentrum waarbij de eigenheid van de bibliotheek, het cultuurcentrum en mobipunt gekoppeld wordt aan een sterke nieuwe profilering als “vrijetijds- en belevingssite Achterolmen”. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius die het gecombineerde project (renovatie en nieuwbouw) raamt op een totaalkost van 6.730.842 euro excl. Btw of 8.140.315,92 euro incl. Btw. (in dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de subsidie van het Fonds voor Culturele Infrastructuur ten belope van maximum 500.000 euro en subsidie toegankelijkheid en zonnepanelen.)

Hoofdhalte De Lijn

Naast de renovatiewerken aan het cultuurcentrum, het integreren van de bib en het nieuwe vrijetijdscentrum, zal de site ook de nieuwe hoofdhalte van De Lijn huisvesten met bijhorend mobipunt.

Een mobipunt is per definitie een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Het mobipunt zal een divers mobiliteitsaanbod omvatten waaronder een autodeelsysteem, openbaar vervoer  en fietsparkeren. Deze basis kan aangevuld worden met allerlei voorzieningen zoals een drinkfontein, een oplaadpunt voor smartphones, een pakjesautomaat, zitbanken, tafels en meer Het doel van het mobipunt is om op een kleinschalig niveau ‘multimodaliteit’ mogelijk te maken en te promoten. Mobipunten bieden een mobiliteitsalternatief voor omwonenden (bewoners of bedrijven) en maken de gebruikers ervan minder afhankelijk van individueel autobezit. Dit biedt zowel persoonlijke als maatschappelijke meerwaarde. Bij het ontwerp en de realisatie van de bushalte en het mobipunt wordt optimaal gestreefd naar een kwaliteitsvolle invulling van de publieke ruimte.

Contactinformatie