Dienst burgerzaken gesloten op 27 maart

20 mrt 2017

Op maandag 27 maart 2017 is de dienst burgerzaken in het Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) gesloten. De dienst verhuist die dag naar het pand in de Pelserstraat 4. Op dat adres kan iedereen vanaf dinsdag 28 maart 2017 om 9u. terecht voor het aanvragen van attesten, identiteitskaarten, kids-ID, rijbewijzen, huisvuilzakken, inschrijven vreemdelingenregister, enz. Om je te helpen, kan je voor het aanvragen van jouw attesten ook terecht op www.maaseik.be. Je gaat daar naar het ‘Thuisloket’ en je volgt de stappen die je moet doen om jouw attest rechtsgeldig thuis afgeprint te krijgen (dit kan 24/7).

Deze tijdelijke verhuis is nodig voor de verbouwingswerken in het administratief centrum. Die verbouwingswerken duren ongeveer 1 jaar. Daarna verhuist de dienst bevolking terug naar het Administratief Centrum in de Lekkerstraat. 
De lokettenruimte in het administratief centrum wordt omgebouwd naar een modern balieplein. Gelijktijdig wordt de gemeenteraadzaal in het administratief centrum veranderd in een groot landschapsbureel met flexibele werkplekken voor het personeel. De vergaderingen van de gemeenteraad zullen vanaf juni doorgaan op verschillende locaties in onze stad. Verder worden op het gelijkvloers de burelen vervangen door spreekruimten. Op de eerste en de tweede verdieping van het gebouw worden de burelen vervangen door landschapsburelen, concentratiewerkplekken en een ruimte om te verpozen tijdens de pauzes.

Heb je vragen over de tijdelijke verhuis van de dienst burgerzaken? Dan kan je terecht op het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800 20 560.