Dringende nood aan financiële steun in gevecht tegen alzheimer

29
nov
2021

Alzheimer Liga Vlaanderen start vandaag een campagne om geld in te zamelen. Geld dat ontzettend hard nodig is om mensen met dementie en hun mantelzorgers dagelijks de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Met de afschaffing van duolegaten is meer dan 60% van de inkomsten van de organisatie weggevallen. Het geld dat momenteel binnenkomt via schenkingen en giften alleen is onvoldoende voor de Liga om het sterk gewaardeerde werk te kunnen blijven leveren in de toekomst.

Dementie, een groeiend probleem
In ons land leven bijna 200.000 personen met dementie en dat getal groeit elk jaar. In 2030 zullen maar liefst 280.000 mensen ermee kampen. Dat is een stijging van 40 procent op tien jaar tijd. Gemiddeld krijgt een op vijf ooit te maken met dementie en bij vrouwen zelfs een op drie. Bij hen is de kans dat ze eraan sterven ook veel groter dan aan pakweg borstkanker. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de hulp blijft groeien.

Veel mensen associëren de ziekte van Alzheimer met geheugenproblemen en verwarring. Maar andere levensveranderende gevolgen maken ook deel uit van het ziektebeeld: een voorgoed veranderde persoonlijkheid, verlies van spraakvermogen en complete afhankelijkheid van een mantelzorger. Ook die laatste, meestal de partner of kind, krijgt hierdoor een veel drukker leven en kan de steun van de Liga goed gebruiken.

Een dagelijkse boksmatch
In een nieuwe campagne van Alzheimer Liga Vlaanderen worden een aantal mensen die de ziekte van Alzheimer hebben als boksers neergezet. Om de ziekte niet de overhand te laten nemen, moeten zij en al hun lotgenoten elke dag noodgedwongen een gevecht aangaan. Niet tegen iemand anders, maar tegen zichzelf. Paul is het gezicht van de film en kreeg de diagnose op 65-jarige leeftijd. Hij deelt met ons wat zijn gevecht inhoudt: “Ik weet dat er een moment komt waarop ik er nog ben, maar er amper iets van mij overblijft. Het is die versie van mijzelf waartegen ik elke dag moet knokken. Want als ik de moed laat zakken en niet optimaal voor mijzelf zorg, kan het zijn dat ik morgen een serieuze klap krijg. Dan word ik wakker als de Paul die ik niet wil worden.” Paul vertelt over zijn gevecht in deze televisiespot en geeft meer context prijs in deze korte ‘achter de schermen’ video

Rudy Poedts, directeur van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw: “Alzheimer Liga Vlaanderen bestaat om de uitputtende strijd van mensen met alzheimer en hun mantelzorgers te verlichten. We zijn de motor achter allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van getroffenen helpen bewaren. “

Jef Pelgrims, voorzitter van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw: “Om dit mogelijk te maken, zijn we nagenoeg volledig afhankelijk van giften en legaten. Tot 1 juli was 61% van ons budget te danken aan het duolegaat in testamenten. Sinsdien werd het duolegaat door de overheid afgeschaft. Daarom is deze campagne noodzakelijk. We rekenen echt op de steun van de Vlamingen. De ziekte van Alzheimer is veruit de meest voorkomende oorzaak van dementie. Het gaat om onze ouders en grootouders. Die kunnen we niet aan hun lot overlaten. Met een kleine gift maak je al een heel groot verschil.”

Slinkende oplossing
Sinds 1 juli dit jaar is het in Vlaanderen niet meer mogelijk om via het duolegaat te besparen op erfbelastingen. Voordien kon een erfenis gespreid worden over een erfgenaam en een liefdadigheidsinstelling zoals Alzheimer Liga Vlaanderen. Op die manier genoot de erfgenaam van een fiscaal voordeel, wat het duolegaat een aantrekkelijk en veel gebruikt middel maakte.

Wie de activiteiten van Alzheimer Liga Vlaanderen wil ondersteunen met een kleinere of grotere donatie kan dit doen via www.steunhetgevecht.be of door ‘VECHT’ te sms’en naar het nummer 4666. Bij elke sms wordt automatisch 1 euro geschonken aan de organisatie.