Dagverzorgingscentrum het Maashuisje

Het dagverzorgingscentrum geeft je graag info over dagopvang voor senioren en helpt je mee zoeken naar de beste hulp in het aanbod van woonzorgdiensten.

Het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan ouderen die nog thuis wonen en overdag nood hebben aan verzorging of gezelschap. Deze opvang betekent een ondersteuning voor de mantelzorg.

Klik hier voor het jaarprogramma.

Voorwaarden

  • Het dagverzorgingscentrum richt zich voornamelijk naar ouderen die geen acuut medisch toezicht nodig hebben.
  • Ook jongere mensen kunnen er in bepaalde omstandigheden terecht.
  • Het dagverzorgingscentrum staat open zowel voor inwoners van Maaseik als van de omliggende gemeenten.

Procedure

Bel ons voor meer info of voor inschrijving op de wachtlijst. Zodra er plaats is contacteren we je om verdere afspraken te maken.

Extra dienstverlening

  • Je kan, op afspraak, een bezoek brengen aan het dagverzorgingscentrum.
  • Voor de opname vragen wij om naar het dagverzorgingscentrum te komen. Is dit niet mogelijk dan plannen bij een bezoek bij jou aan huis.

Meebrengen

Voor inschrijving op de wachtlijst zijn enkel de adresgegevens nodig van de persoon die wordt ingeschreven.  Bij opname mee te nemen:

  • identiteitskaart
  • klevertje van de mutualiteit
  • contactadressen van mantelzorgers en eerstelijnshulp

Bedrag

  • dagprijs: € 25,80 per dag
  • vervoer: € 5 per dag + kilometervergoeding (vergelijkbaar met de vergoeding die je van de mutualiteit krijgt).

Er is ook een tussenkomst van de mutualiteit voor het verblijf in het dagverzorgingcentrum. We geven je hierover graag meer info. 

Regelgeving

Klik hier voor de interne afsprakennota.

Contactinformatie