eID

Hoe ziet de eID of elektronische identiteitskaart eruit?

De eID heeft hetzelfde formaat als een bankkaart. Het grote verschil met de vroegere kaart is de aanwezigheid van een processorchip aan de voorkant. De kaart geldt ook als reispas in de landen van de Europese Unie. Ze zal ook zorgen voor elektronische identificatie en de mogelijkheid bieden om een elektronische handtekening te gebruiken. In tegenstelling tot wat sommigen denken, bevat de chip geen medische gegeven.

Zichtbare informatie

 • Naam en de eerste twee voornamen voluit, de eerste letter van de derde voornaam
 • Nationaliteit
 • Geboorteplaats en -datum
 • Geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Foto en handtekening
 • Plaats van afgifte, afleveringsdatum en vervaldatum
 • Benaming en nummer
 • Handtekening van de ambtenaar

Onzichtbare (elektronische) informatie

 • Adres
 • Andere gegevens die te maken hebben met de beveiliging en de identificatie van de houder

Mogelijke toepassingen

 • Interactieve, digitale communicatie met en dienstverlening van de overheid via de website
 • Elektronisch invullen en verzenden van belastingbrieven
 • Online btw-aangifte
 • Eigen gegevens raadplegen via het rijksregister
 • Rechtsgeldige bekrachtiging van documenten door middel van de elektronische handtekening
 • Online informatie uitwisselen met private organisaties en bedrijven
 • Op een veilige manier commerciële transacties op het internet uitvoeren

Beveiliging

 • De gegevens zijn beveiligd via 'certificaten'.
 • De handtekening kan enkel gebruikt worden in combinatie met je geheime pincode.
 • Je bepaalt zelf wanneer je je elektronische handtekening gebruikt.

Wat bij verlies of diefstal van je eID?

 • Bij verlies: doe onmiddellijk aangifte bij het stadsbestuur.
 • Bij diefstal: doe onmiddellijk aangifte bij de politie.
 • Je krijgt een tijdelijk document (bijlage 12) ter vervanging van de eID.
 • Verwittig cardstop via het gratis nummer 00800 21 23 2123. De elektronische functie wordt onmiddellijk geschorst om misbruik te vermijden.
 • Is je eID na zeven dagen nog niet terecht, dan wordt je kaart geannuleerd. Je krijgt dan een uitnodiging voor een nieuwe identiteitskaart.

Kaartlezer

Kaartlezers zijn te koop in de handel, zowel bij speciaalzaken als in de supermarkt.

Vooraleer je aan de slag kunt met een eID-kaartlezer, moet je de nodige software installeren op je computer. Download de software op de site van de Belgische overheid. Om in te loggen met eID heb je ook je pincode nodig. Bewaar ze dus goed!

Voorwaarden

Wie krijgt een eID?

 • Houders van een identiteitskaart die vervallen is.
 • Houders van wie de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is.
 • Bij verandering van naam of geslacht.
 • Iedereen die een nieuwe eID wil.

Meebrengen

Een pasfoto conform de normen van de I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization). 
Klik hier voor het voorschrift waaraan de foto's voor paspoorten, KIDS-ID, elektronische identiteitskaarten moeten voldoen.

Indien je foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren.

Bedrag

Hoeveel kost het?

De eID kost 21 euro.

Contactinformatie