elektriciteit_1.jpg

Elektriciteit

Om de veiligheid van elektrische installaties te verhogen moet je om de 25 jaar de huishoudelijke elektrische installatie laten keuren. Ook wie een woning verkoopt, gebouwd voor 1981, moet een verslag van de elektrische keuring kunnen voorleggen.

Mogelijke premies

RENOVATIEPREMIE

Hoeveel bedraagt de premie ?

Afhankelijk van je inkomen bedraagt deze premie 20% of 30% van je factuur (excl.BTW) met een maximum van respectievelijk 750 of 1.125 euro.

Nota: Het maximumbedrag van de premie voor de 4 categorieën van de renovatiepremie samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Welke werken komen in aanmerking ?

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit.

De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan dat dateert van na de voltooiing van de werken en van voor de aanvraagdatum van de renovatiepremie.

Welke werken komen niet in aanmerking ?

 • Installaties voor de productie van elektriciteit (vb. zonnepanelen).
 • Verlichtingsarmaturen (lampen en lampekappen).
 • Elektrische verbruikstoestellen (vb wasmachine, koffiezet, …).
 • Domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie:

 • Voldoen aan de inkomensvoorwaarden.
 • Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden.
 • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
 • De werken moeten reeds voltooid zijn.
 • De factuur mag maar maximum 2 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
 • Investeringen van minstens 2.500 euro excl. BTW (uit categorie 4).
 • Er wordt slecht rekening gehouden met een maximum bedrag op de factuur van 3.750 euro excl. BTW.

Alle voorwaarden kan je hier terugvinden.

Hoe premie aanvragen ?

 • Online of met een aanvraagformulier.
 • Overzichtlijst van de facturen.
 • Kopie(s) van de facturen.
 • Kopie van het belasting aanslagbiljet – inkomsten 2017 / aanslagjaar 2018.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Opsturen naar:

Wonen Vlaanderen
Hendrik Van Veldekegebouw
t.a.v. dienst premies
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt

Opgelet

De renovatiepremie is opgedeeld in 4 categorieën. De elektrische installatiewerken maken onderdeel uit van categorie 4 (technische installaties). De premie wordt berekend per categorie van werken. Voor elke categorie van werken is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (excl. BTW) nodig om recht te hebben op een premie.

Voor elke categorie van werken kan je in 10 jaar tijd maar eenmaal een premie aanvragen. Je kan slechts twee aanvragen indienen in een periode van 10 jaar. De regelgeving hiervoor is strenger voor de doelgroep van 20% dan voor de doelgroep van 30%. Controleer dit goed voor je de eerste aanvraag doet. Combineer slim om het maximum er uit te kunnen halen.