15 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen

1
mrt
2018

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 25 kinderen,waarvan 15 die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 9 uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en 6 uit  Kroatië en Bosnië & Herzegovina.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige,  nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.

De nieuwe kinderen uit Slovakije gaan voornamelijk komen uit gezinnen waar geen vader aanwezig is en waar de moeder alleen moet instaan voor het gezin.

Wat Kroatië betreft gaat het vooral over kinderen die het thuis moeilijk hebben en waar het inkomen laag ligt.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 15 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel.0495 67 82 37, of mailen naar info@eurochildren.be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be

Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet!

www.eurochildren.be