Geen bommetjes in Maaseik

22
nov
2022

Voetzoekers, vuurwerk, vuurpijlen, romeinse kaarsen, fonteinen, lichtkogels, vuurfakkels, ... Gebruik geen vuurwerk in de openbare ruimte, publiek toegankelijke plaatsen en private eigendommen!

Omdat het verboden is
Het Gasreglement (www.maaseik.be/gas-1-2-3-overlast) verbiedt het gebruik van vuurwerk en dus ook bommetjes in Maaseik. Je kan bestraft worden met een inbeslagname of vernietiging van de voorwerpen en een flinke boete van max. € 350.

Omdat het zeer gevaarlijk is
Bommetjes hoe onschuldig ze ook lijken, het blijven explosieven. Ze kunnen extreem ernstige brandwonden aan handen en gezicht, schade aan de oren, amputaties of zelfs de dood veroorzaken.

Omdat het veel ongemak met zich meebrengt
Het lawaai van deze voetzoekers en ander geknal verstoort de kalmte en rust in de buurt. Het geluidsniveau van sommige ontploffingen loopt op tot 160 decibel, 20 decibel boven jouw pijngrens! Ter vergelijking: het geluid van een vliegtuig gedurende de laatste 100 meter voor het opstijgen is naar schatting 125 decibel.

Omdat het angst aanjaagt...
Een explosie kan ook paniek veroorzaken bij huis en wilde dieren. Door de stress lopen of vliegen ze weg, zichzelf verwondend in hun blinde paniek, of sterven ze zelfs aan een hartcrisis.

 

Geniet van sprankelende eindejaarsdagen! Doe het wel rustig aan en respecteer anderen.

 

Contactinformatie