Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten voeren opdrachten uit die het algemeen veiligheidsgevoel van de burger verhogen en openbare overlast en criminaliteit voorkomen. Hun voornaamste taak is het geregeld patrouilleren in de politiewijken en woonwijken. Daarbij hebben ze aandacht voor:

 • verkrotting en leegstand
 • inname openbaar domein
 • sluikstorten
 • vandalisme
 • defecten aan de openbare infrastructuur
 • vervuiling (zandbakken, speelpleinen) en hondenpoep
 • nood aan groenonderhoud
 • hinderlijk gedrag
 • ...

Ze vormen ook een aanspreekpunt voor de burgers en sensibiliseren hen over verschillende vormen van overlast. Merken de gemeenschapswachten ergens problemen of defecten op, dan signaleren ze dit aan een centraal meldpunt of aan de betrokken dienst. 

De gemeenschapswachten stellen inbreuken op gemeentelijke reglementen vast. Het gaat wel alleen over inbreuken die tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) kunnen leiden. Ingeval van een overtreding, stelt de gemeenschapswacht een bestuurlijk verslag op. 

Contactinformatie

Contactpersonen

  • Liesbeth Bleux