Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De visie op de inrichting van de ruimte in Maaseik werd in 2006 vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit plan geeft de grote lijnen aan voor de verschillende gebieden in de stad. Ook werd per sector (landbouw, natuur, wonen, industrie, recreatie) een gewenste ruimtelijke structuur uitgetekend.

Procedure

Informatie over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan tijdens de openinguren aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening opgevraagd worden. Het structuurplan is ook hier consulteerbaar.

Contactinformatie