Gezinszorg

Gezinszorg is bedoeld voor zorgbehoevende mensen die nog thuis wonen en voor mensen die hulp kunnen gebruiken in het huishouden. De verzorgenden van de dienst voor gezinszorg komen aan huis en helpen met huishoudelijk werk, verzorging, begeleiding en ondersteuning. Je hoeft niet oud of ziek te zijn om beroep te doen op gezinszorg. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Zo helpt de dienst voor gezinszorg bijvoorbeeld ook door werk uit handen te nemen als de zorg voor de kinderen teveel is in combinatie met het huishoudelijk werk. Soms ligt de taak van de verzorgende eerder in het aanleren dan in het overnemen. Je spreekt samen met de maatschappelijk werkster af wat precies de bedoeling van de gezinszorg is en wat de taak van de verzorgenden is.

Voorwaarden

  • je woont thuis.
  • je bent zorgbehoevend of je kan hulp gebruiken in het huishouden of bij een ander aspect van het dagelijks leven.

Procedure

  • neem contact op met de thuiszorgdienst voor de aanvraag
  • de maatschappelijk werkster komt aan huis om de hulp op te starten en de afspraken te overlopen
  • je kan zelf aangeven hoe vaak en wanneer je hulp wil en wat de taken zijn die de verzorgende moet doen.

Extra dienstverlening

Wij komen altijd aan huis voor de opstart van de dienstverlening. We spreken tijdens dit huisbezoek de nodige praktische zaken af met betrekking tot de hulp aan huis en onderzoeken op dit moment ook of je recht hebt op de Vlaamse zorgverzekering, de gemeentelijke mantelzorgcheque en andere tegemoetkomingen. Wij handelen de aanvraag van deze financiële tegemoetkomingen verder af.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van inkomsten
  • eventuele documenten van de mutualiteit of de thuisverpleging waaruit wij de graad van je zorgbehoevendheid kunnen afleiden

Bedrag

De uurprijs wordt berekend op basis van je inkomen, je gezinssituatie en je zorgbehoevendheid. Aan het einde van de maand volgend op de geleverde prestaties ontvang je een factuur. Je mutualiteit betaalt een deel van de uurpijs terug. Hiervoor moet je facturen van de dienst voor gezinszorg binnenbrengen bij de mutualiteit.

Regelgeving

Contactinformatie