Groepsopvang Hopsa (kinderdagverblijf)

Hopsa is een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 28 plaatsen en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Binnen het groepsgebeuren is er ruimte voor een individuele aanpak met veel aandacht voor veiligheid en de eigenheid van elk kind. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de kinderen. De activiteiten die aangeboden worden zijn hierop afgestemd.

Ligging: Van Eycklaan 12-14, 3680 Maaseik.

Inlichtingen en inschrijving:
Dienst Kinderopvang
Administratief centrum, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
T. 089 56 05 67 – E. hopsa@maaseik.be

Sluitingsdagen

  • Maandag 16 oktober (opleiding personeel) 
  • Woensdag 1 november (Allerheiligen)
  • Donderdag 2 november (Allerzielen)
  • Vrijdag 15 december (opleiding personeel) 
  • Maandag 25 december (Kerstdag)
  • Dinsdag 26 december (2e Kerstdag)
  • Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)