Herstellingswerken oever Zuid-Willemsvaart

2
apr
2019

Momenteel voert de Vlaamse Waterweg nv herstellingswerken uit aan de oever van de Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren. Hierdoor is het jaagpad langs de kanaal - ter hoogte van de Tismansweg tot aan De Borg -  afgesloten voor fietsers en voetgangers. Er is een omleiding voorzien. Klik hiervoor het bijhorend signalisatieplan. 

De werken duren tot oktober 2020. Tot die tijd zal het jaagpad niet toegankelijk zijn.

Wat houden de werken in?
De veiligheid van de achterliggende woonkern is de hoofdreden voor deze werken. Het is een structurele herstelling van de oever houten damplanken vervangen worden door metalen damplanken. Met dit metalen damwandscherm zal de totale stabiliteit van dit dijklichaam verbeteren; op gebied van weerstand tegen afkalving aan de oeverzijde, waterdichtheid van de dijk en afschuiving van het volledige dijklichaam.

Voor de uitvoering van deze werken zijn heel wat bomen gekapt. Achteraf worden voor de verdwenen bomen nieuwe bomen terug aangeplant.

Contactinformatie