Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De aangifte moet gebeuren bij de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.  Beide parteners dienen meerderjarig te zijn.

Het burgerlijk huwelijk mag niet voltrokken worden voor de veertiende dag na het opmaken van de akte.

De aangifte is zes maanden en veertien dagen geldig.

Procedure

De huwelijksaangifte moet persoonlijk door de aanstaande echtgenoten gebeuren. Dat kan samen of afzonderlijk.  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van aangifte op.

Bij de aangifte van het huwelijk geef je ook de gegevens van de getuigen. Je kan kiezen of je al dan niet getuigen wil bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen.
De aanstaande echtgenoten betalen de kosten.

Meebrengen

Wat dien je mee te brengen voor de aangifte van het huwelijk:

 • de identiteitskaarten
 • een volmacht bij afwezigheid van een van de partners, samen met een kopie van de identiteitskaart
 • voor de personen in België geboren, kan de dienst burgerzaken alle nodige aktes (geboorteakte en/of echtscheidingsakte) aanvragen. De huwelijksaangifte kan pas gebeuren van zodra deze documenten binnen zijn.

Voor niet-Belgen: afhankelijk van je verblijfsvergunning, moet je zelf voor de
volgende documenten zorgen:

 • bewijs van woonplaats
 • bewijs van nationaliteit
 • attest van ongehuwde staat
 • bewijs van huwelijkswetgeving (certificat de coûtumes)
 • buitenlandse aktes die de burgerlijke stand in België niet zelf kan opvragen: geboorteakte
 • eventueel een echtscheidingsakte.

De documenten moeten van een recente datum zijn, vertaald door een beëdigd vertaler en voorzien zijn van de nodige legalisaties.

Bedrag

De kostprijs voor een huwelijk bedraagt 50,5 euro voor maandag tot vrijdag.  De kostprijs voor een huwelijk op zaterdag bedraagt 100,5 euro.

Uitzonderingen

De procureur des Konings kan om gewichtige redenen de aangiftetermijn verkorten of verlengen.

Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in België zijn ingeschreven, doen de aangifte:

 • in de laatste gemeente van inschrijving
 • in de inschrijvingsplaats van bloedverwanten tot en met de tweede graad
 • in hun geboorteplaats in België
 • als bovenstaande niet van toepassing is: bij de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Contactinformatie