Inschrijving in vreemdelingenregister

Nodige documenten

Na afgifte van de hierna genoemde formulieren gaat de politie over tot vaststelling van de effectieve verblijfplaats. Bij positieve controle word je ingeschreven.

Documenten voor te leggen bij aanmelding

 • Bewijs van uitschrijving uit Nederlandse gemeente of Abmeldebestätigung van Duitse gemeente, met hierop de vermelding van de burgerlijke staat. Als de burgerlijke staat niet vermeld wordt: uittreksel uit het bevolkingsregister.
 • 3 pasfoto‘s (witte achtergrond) van elke persoon ouder dan 12 jaar.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar: 1 pasfoto.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Huurcontract of koopakte.

Documenten voor te leggen binnen 3 maanden

(Als het dossier niet volledig is binnen de wettelijke termijn van 3 maanden, zal je uitgeschreven worden).

 • Bewijzen van bestaansmiddelen
  • of: werkgeverscontract bij tewerkstelling in het buitenland + 3 recente loonstroken, of standaardformulier 'bijlage 19 bis' bij tewerkstelling in België.
  • of: als je een zelfstandige activiteit uitoefent in het buitenland:
   • Bewijs van inschrijving bij Kamer van Koophandel.
   • Bewijzen van inkomsten: a.h.v. de jaaropgave of bewijzen stortingen van zaak naar privé.
  • Of: als de zaak in België gevestigd is:
    • volledig uittrekstel van de kruispuntbank van ondernemingen, met een ondernemingsnummer.
    • bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (conform het standaardmodel).
   • Of: bij invaliditeitsuitkering, vervroegd pensioen of een ouderdomsuitkering, of bij een uitkering van de arbeidsongevallen- of beroepsziekteverzekering, moet je hiervan het bewijs leveren.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering (polis) indien je in het buitenland tewerkgesteld bent of als je een uitkering of pensioen ontvangt van een buitenlandse overheid.
 • Kind(eren) jonger dan 21 jaar als ze samen met de ouder(s) verhuizen:
  • geboorteakte (ev. legalisatie + vertaling).
  • als het minderjarige kind slechts vergezeld is van één van de ouders: de toestemming van de afwezige ouder.
 • Ongehuwden: geboorteakte met vermelding van afstamming.
 • Gehuwden: huwelijksakte (ev. vertaling + legalisatie) met vermelding van afstamming.
  • Bij echtscheiding: huwelijksakte met randmelding van de echtscheiding.
  • Weduw(e)naar: huwelijksakte + overlijdensakte.
 • Rijbewijs: wij maken een kopie, om je rijbewijs te registreren (of om te wisselen).

Contactinformatie