basisschool.jpg

Scholen Maaseik

Inschrijvingen voor schooljaar 2020 - 2021

Is je kindje geboren in 2018 en gaat het tijdens het schooljaar 2020 – 2021 voor het eerst naar school?

Maakt jouw dochter of zoon in september 2020 de overstap van het basis- naar het secundair onderwijs?

Kies je ervoor je kind in te schrijven in een andere school vanaf het schooljaar 2020 – 2021?

Elk kind heeft recht op inschrijving in een school of vestiging naar keuze. Het moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en de ouders moeten akkoord gaan met het schoolreglement en het pedagogisch project. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan, tenzij de ouders voor een andere school kiezen.

Gewoon basisonderwijs

In Maaseik starten alle basisscholen uit het gewoon onderwijs op 1 oktober 2019 met inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021. Vanaf die datum kan je terecht in een school naar keuze om je kind in te schrijven.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de directies van de verschillende scholen.

Een overzicht van de scholen met hun contactgegevens vind je hier.

Gewoon secundair onderwijs – 1ste jaar

De inschrijvingen van leerlingen die in september 2020 overstappen van het basis- naar het gewoon secundair onderwijs, beginnen pas op 25 mei 2020. Vanaf die datum kan je terecht in een school naar keuze om je kind in te schrijven. Let wel: tot 25 mei kunnen er geen inschrijvingen gebeuren!

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de directies van de verschillende scholen.

Een overzicht van de scholen met hun contactgegevens vind je hier.

Buitengewoon onderwijs

Voor de scholen uit het buitengewoon onderwijs gelden andere regels. Wil je je kind inschrijven, dan adviseren we jou vooraf contact op te nemen met de betreffende school of een kijkje te nemen op de website.

De gegevens van de scholen voor buitengewoon onderwijs in Maaseik vind je hier.