keldervloerisolatie.jpg

Isolatie vloer of kelder

Je woning verliest ook warmte via de vloer. Dat warmteverlies kan sterk verschillen, afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt: volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving. Elk type vloer vraagt een andere manier van isoleren.

In tegenstelling tot een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren, is isolatie van een vloer op volle grond minder evident. Je kunt ofwel de vloer uitgraven ofwel het vloerniveau verhogen. Bij dat laatste kan het nodig zijn om onder andere deuropeningen mee aan te passen.

Mogelijke premies

FLUVIUS

De netbeheerder Fluvius geeft een premie voor vloer- of kelderisolatie op voorwaarde dat deze geplaatst wordt door een aannemer.

Factuur van 2019
Premie van 6 euro/m² geïsoleerd oppervlak bij plaatsing door een aannemer.

Voorwaarden voor de premie
De totale Rd waarde van het isolatiemateriaal moet minstens 2m² K/W bedragen. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst maar wanneer je de oude isolatielaag laat zitten, mag deze niet meegerekend worden.

De aanvraag kan op 2 manieren gebeuren:

  • Papieren aanvraagformulier en attest aannemer ingevuld en ondertekend opsturen naar Fluvius t.a.v. dienst premies, Postbus  10020, 2800 Mechelen.