Juridische hulpverlening

Alle gedomicilieerde inwoners van Maaseik kunnen bij de juridische dienst van het OCMW terecht voor informatie en hulp inzake jurische aangelegenheden.  Deze dienstverlening is gratis.

De juridische dienst verleent eerstelijnsrechtshulp. Dit betekent dat vragen van juridische aard (bv. alle soorten rechtsproblemen, conflictsituaties, opstellen minnelijke schikkingen, ...) voorgelegd kunnen worden aan de jurist. Deze zal proberen een antwoord te formuleren maar hij kan de vraagsteller ook doorverwijzen naar andere instanties.  
De jurist van het OCMW kan niet optreden als advocaat voor personen die beroep doen op de juridische dienst.  

Ook voor info en aanvragen pro deo advocaat kan je terecht bij de juridische dienst. Je hebt recht op een pro deo advocaat als je een uitgebreid juridisch advies nodig hebt of als je in een rechtszaak betrokkene bent maar te weinig financiële middelen hebt om een advocaat te betalen. Het Bureau voor Juridische Bijstand kan je volledig of gedeeltelijke kostenloze rechtsbijstand van een advocaat toewijzen.

Jurist: Bert Deben

Spreekuren: donderdag 13.00 - 16.00 uur (donderdag 19 juli geen spreekuren. Verlof van 1 augustus t.e.m. 6 augustus)

Locatie:
OCMW-Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Tel. bereikbaar: maandag tot en met donderdag tijdens de kantooruren (089 56 05 60)

Contactinformatie