kerkenbeleidsplan_1.jpg

Praat mee over de toekomst van onze kerkgebouwen

De acht kerken behoren tot het belangrijkste bouwkundig patrimonium in Maaseik. Ieder jaar worden heel wat euro’s uitgegeven om de kerken in orde te houden, ondanks dat er alsmaar minder mensen naartoe gaan. Hoog tijd om eens te bezinnen over de toekomst van deze gebouwen.
 
Praat mee over de toekomst van onze kerkgebouwen
 
De kerken bepalen het uitzicht en de identiteit van onze omgeving. Ze zijn een verbindende factor binnen de gemeenschap. Het zijn gebouwen die gekoesterd moeten worden, maar ze worden steeds minder gebruikt voor erediensten, wat niet bevorderlijk is voor onderhoud en instandhouding. De kerken moeten méér gebruikt worden, maar hoe?
 
Mogelijkheden voor her- en/of nevenbestemmingen van onze kerken gaan het stadsbestuur en het Centraal Kerkbestuur van Maaseik onderzoeken in samenwerking met MAP depot-Architectuur Depot* en met alle geïnteresseerde inwoners. Bij deze denkoefening moet er rekening gehouden worden met zoveel mogelijk factoren én is het belangrijk dat de gemeenschap zich kan vinden in de gemaakte keuzes. Alleen op die manier komen we tot een gedragen kerkenbeleidsplan.
 

Een belangrijke stap in dit proces zijn publieke brainstormmomenten per kerkgemeenschap waar de mening van iedere inwoner telt. Je bent dan ook van harte welkom in de kerken op onderstaande data. Rick de Leeuw zal het geheel modereren.

Voor de kerk in Voorshoven is er geen neven- of herbestemming nodig. Die kerk werd al ter beschikking gesteld aan de school in Voorshoven.

 
Brainstormavonden, die in het voorjaar niet konden plaatsvinden o.w.v. corona zullen nu doorgaan op volgende data:

  • Woensdag 30 september om 20 uur in de kerk van Neeroeteren voor de kerken van Neeroeteren en Waterloos
  • Donderdag 8 oktober om 20 uur in de kerk van Maaseik voor de kerken van Maaseik en Heppeneert
  • Donderdag 15 oktober om 20 uur in de kerk van Aldeneik voor de kerken van Aldeneik en Wurfeld
  • Woensdag 21 oktober om 20 uur in de kerk van Opoeteren voor de kerken van Opoeteren en Dorne
Iedere brainstormavond start met een korte uitleg over het traject tot het kerkenbeleidsplan, een uiteenzetting over de constructieve opbouw van de kerk en een omgevingsanalyse. Enkele lokale mensen komen aan het woord over hun kerk. Nadien volgt het brainstormavonden gaan het studieteam, de werkgroep kerkenbeleidsplan en het stadsbestuur, aan de slag om de haalbaarheid van de geopperde voorstellen te onderzoeken.
 
Coronaproof
De maatregelen rond corona worden door stad Maaseik nauwgezet opgevolgd. Indien de avonden niet kunnen doorgaan of er extra maatregelen worden genomen wordt dit door de gemeente gecommuniceerd via onze website, Facebook @3680 Maaseik en Instagram @maaseik 3680 en de kerkbesturen.

*Map Depot-Architectuur Depot is het bureau van architecten, vormgevers en sociale wetenschappers uit Maasmechelen dat aangesteld werd om een gedragen kerkenbeleidsplan te maken.