Kienvergunning: aanvraagformulier

Pagina 1

Gegevens van het kienspel

Gegevens locatie

Onkosten

Toe te voegen stukken

Deze aanvraag dient uiterlijk 3 maanden voor de datum van de activiteit ingevuld te worden.

Gegevens van de vereniging

Adres vereniging
Aard vereniging *

Gegevens voorzitter

Gegevens voorzitter

Gegevens secretaris

Adresgegevens secretaris
(*) geldprijzen of onmiddellijk in geld omzetbare prijzen mogen niet worden toegekend.

Adres van de zaal

Adresgegevens zaal

(*) Let op! Kienspel in commerciële zaal wordt niet vergund.

Soort zaal *

Gegegevens uitbater gehuurde zaal

Adresgegevens uitbater

Vermoedelijke kosten ten laste van de vereniging n.a.v. de inrichting:

Contactinformatie