Klachten over leefmilieu

Een klacht over leefmilieu kan veelzijdig zijn. Specifieke klachten over geluidshinder, bodemverontreiniging, geurhinder worden genoteerd en vervolgens onderzocht op hun gegrondheid. Er wordt teruggekoppeld naar de melder per brief.

Voorwaarden

Fotomateriaal of andere bewijsmateriaal, indien mogelijk.

Procedure

Je meldt de klacht per mail of per brief.

Contactinformatie