landelijke-kinderopvang.jpg

Onthaalouders Landelijke Kinderopvang

Onthaalouders bieden op 37 locaties in Maaseik opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar:

  • 34 gezinsopvangen bij onthaalouders aan huis 
  • 3 groepsopvangen

De opvang gebeurt in een familiale sfeer, waarin veiligheid, gezonde voeding, welbevinden, geborgenheid en de individuele ontplooiing van elk kind centraal staan. Samen spelen, boekjes lezen, zingen, dansen, lachen, knuffelen,...

De onthaalouder zorgt voor het middagmaal en het fruit. Daarnaast is een goed contact met de ouders zeer belangrijk.

Onthaalouders kunnen rekenen op toezicht en begeleiding door de verantwoordelijken van Landelijke Kinderopvang.

De dagprijs is afhankelijk van het inkomen en de gezinslast en schommelt tussen 5,15 euro en 29,09 euro per dag. Er is een sociaal tarief mogelijk, mits toestemming van het OCMW.  De kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. 

Voor info: LKO Maaseik Hertstraat 19b 3680 Maaseik  LKOMaaseik@landelijkekinderopvang.be

Je kan ook terecht bij de infolijn via 070 24 60 41 (tussen 9 en 14 uur) of via limburg@landelijkekinderopvang.be

www.landelijkekinderopvang.be

Logo Landelijke Kinderopvang