Levenseindebeslissingen

Zelfs wanneer een persoon niet meer bij bewustzijn is, kan hij zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand een aantal bepalingen vast te leggen.

Voorwaarden

De wetgeving

 • De patiëntenrechten hebben een ruim toepassingsgebied. Het levenseinde is daar een onderdeel van. De wet bepaalt onder meer bepalingen inzake het recht op het weigeren van een behandeling of het opstellen van een negatieve wilsverklaring.
 • De palliatieve zorg (ondersteunende zorg)
 • De euthanasiewet laat een zelfgekozen levenseinde toe, uitgevoerd door een arts, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan is

Procedure

1. voorafgaande negatieve wilsverklaring (levenstestament)

 • Gaat over het weigeren van medische behandelingen.
 • Van toepassing bij onherroepelijke verworven wilsonbekwaamheid (dementie, verwardheid, coma, ...)
 • Geen getuigen nodig
 • Onbeperkt geldig
 • Geen advies van tweede arts verplicht
 • Geen medisch getuigschrift nodig als je fysiek niet in staat bent om de wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen
 • Mogelijkheid om vertegenwoordiger aan te duiden
 • Wettelijk afdwingbaar
 • Niet registreerbaar bij het gemeentebestuur

2. Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

 • Gaat over zelfgekozen levenseinde
 • Van toepassing bij coma (en niets anders)
 • Twee getuigen nodig
 • 5 jaar geldig
 • Minstens advies van tweede arts (in sommige gevallen derde arts)
 • Medisch getuigschrift nodig als je fysiek niet in staat bent om de wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen
 • Mogelijkheid om vertrouwenspersoon aan te duiden
 • Arts kan euthanasie weigeren
 • Registreerbaar bij het gemeentebestuur

3. Verklaring voor orgaandonatie

 • Vaak aarzelen artsen om organen weg te nemen onder druk van de ontredderde familie. Hierdoor wordt tijd verloren en zijn organen niet meer bruikbaar.
 • Je kan dit vermijden door schriftelijk te verklaren dat je organen weggenomen mogen worden.

4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

 • Begraving
 • Crematie, met begraving van de as op de begraafplaats
 • Crematie, met bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie, met verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie, met verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • Crematie, met begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie, met bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Als er geen verklaring inzake de wijze van teraardebestelling is geregistreerd, beslissen de nabestaanden over de manier van begraving of crematie.

Contactinformatie