Lokaal overleg kinderopvang Maaseik

Wat?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) heeft decretaal volgende opdrachten:

 1. het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturing ervan;
 2. het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
 3. het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. 

Het lokaal bestuur kan het Lokaal Overleg Kinderopvang aanvullende opdrachten geven. 

Samenstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit minstens:

 1. een vertegenwoordiging van de lokale actoren, rekening houdend met de verscheidenheid en de representativiteit van de lokale actoren; in de hoedanigheid van actor wordt het lokaal bestuur vertegenwoordigd via ambtenaren;
 2. een vertegenwoordiging van de gebruikers;
 3. een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur. 
 • De voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult. 
 • Gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
 • Een afgevaardigde van Kind en Gezin wordt uitgenodigd voor het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
 • Uiterlijk zes maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode worden de concrete samenstelling en de bepalingen omtrent de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgelegd door de gemeenteraad.

Leden

 • Voorzitter: Els Palmaers, Tweede Straat 47, 3680 Maaseik
 • Secretaris: Ilse Snijkers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
 • Kind en Gezin: Sigrid Cox
 • Lokaal beleid: schepen Raf Didden
 • OCMW: Maria Oosterbos
 • Dienst Kinderopvang Stad: Heidi Silkens
 • Stedelijke Jeugddienst en Jeugdraad: Ludo Keymis
 • Landelijke Kinderopvang: Anja Meerten en Veerle Cuypers
 • Gezinsbond: Marleen Creemers
 • Dagcentrum Het Veer: afgevaardigde van het team
 • Scholen: Reynhilde Venken, Carine Welters, Lidia Lamberigts en/of Cindy Segers, Linde Verstappen, Beatrijs Machiels, Pietro Falcone, Jean Evens
 • Ouderomités: Johan Peusens, Marcel Schils, Brigitte Geussens, Jos Heynen
 • Opvoedingswinkel: Hanne Stouten

Contactinformatie