Marktraadpleging concessie zomerbar 2022

3
jan
2022

De Stad Maaseik wenst een tijdelijke zomerbar te organiseren in Maaseik. Dit zomerevent zal plaatsvinden van 6 juni 2022 tot en met 30 september 2022 (inclusief op- en afbouw). Hiervoor wenst de Stad een concessie af te sluiten voor 3 jaar.

De Stad Maaseik zoekt hiervoor een partner en lanceert een concessie voor diensten. De modaliteiten worden bepaald in de concessieleidraad en ontwerp concessieovereenkomst, die je hieronder kan raadplegen:

Concessieleiddraad en -overeenkomst

Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot uiterlijk maandag 14 februari 2022, 10 uur.

Het voorstel kan worden afgegeven tegen ontvangstbewijs (in een gesloten omslag) aan het onthaal van het administratief centrum, Lekkerstraat 10 in Maaseik tijdens de kantooruren. Of het kan per aangetekend schrijven opgestuurd worden (middels het principe van de dubbele enveloppe) én dient digitaal verzonden te worden aan overheidsopdrachten@maaseik.be.