Marktraadpleging concessie zomerbar 2023

23
jan
2023

De Stad Maaseik wenst een tijdelijke zomerbar te organiseren in Neeroeteren. Dit zomerevent zal plaatsvinden van 5 juni 2023 tot en met 1 oktober 2023 (inclusief op- en afbouw). Hiervoor wenst de Stad een concessie af te sluiten voor 2 jaar.

De Stad Maaseik zoekt hiervoor een partner en lanceert een concessie voor diensten. De modaliteiten worden bepaald in de concessieleidraad en ontwerp concessieovereenkomst, die je hieronder kan raadplegen:

Concessieleiddraad en -overeenkomst*

Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot uiterlijk dinsdag 28 februari 2023, 10 uur.

Het voorstel kan worden afgegeven tegen ontvangstbewijs (in een gesloten omslag) aan het onthaal van het administratief centrum, Lekkerstraat 10 in Maaseik tijdens de kantooruren. Of het kan per aangetekend schrijven opgestuurd worden (middels het principe van de dubbele enveloppe) én dient digitaal verzonden te worden aan overheidsopdrachten@maaseik.be.

Contactinformatie