Marktraadpleging IJspiste

30
apr
2024
De Stad Maaseik wenst een volledig ‘all-in’ winterevent te organiseren waarbij een ijspiste met winterbar op de binnencirkel op de Markt van Maaseik gezet zal worden. Dit winterevent zal plaatsvinden tussen Sinterklaas en Driekoningen. Hiervoor wenst de Stad een concessie af te sluiten voor 1 jaar (verlenging mogelijk tot 3 jaar).
 
De Stad Maaseik zoekt hiervoor een partner en lanceert een concessie voor diensten. De modaliteiten worden bepaald in de concessieleidraad en ontwerp concessieovereenkomst. Bekijk/download hier de concessieleidraad met als bijlage de concessieovereenkomst.
 
Kandidaten kunnen een voorstel indienen uiterlijk woensdag 22 mei 2024 om 11 uur.
 
Het voorstel kan worden afgegeven tegen ontvangstbewijs (in een gesloten omslag) aan het onthaal van het administratief centrum tijdens de kantooruren dan wel worden opgestuurd per aangetekend schrijven (middels het principe van de dubbele enveloppe) én dient digitaal verzonden te worden aan overheidsopdrachten@maaseik.be.