Naamsverandering

Wat?

Je naam en voornaam hebben een officieel karakter en liggen in principe vast. Toch komt het voor dat mensen hun naam en/of voormnaam willen veranderen. De redenen hiervoor zijn verschillend.

Hoe?

Stuur een gemotiveerde brief naar:

FOD Justitie
dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Let erop dat je zeker volgende zaken meestuurt en/of vermeldt:

  • de nieuwe naam/voornaam die je wil dragen
  • een goed gemotiveerde reden waarom je je naam wil veranderen
  • eventueel documenten ter staving van die reden(en)
  • afschrift van je geboorteakte
  • bewijs van woonst
  • bewijs van nationaliteit

Contactinformatie